O nás

MouseHouse je komunikační agentura s více než 15 letou zkušeností na českém trhu.

MouseHouse je flexibilní, projektově řízená společnost. Díky svým všestranným zkušenostem jsou vedoucí projektu schopni postavit týmy na míru a potřeby klienta, dle jeho velikosti i oboru působení. MouseHouse se podílel vytváření corporate identity a brand buildingu pro tuzemské klienty i zahraniční korporace.

Příkladem můžete být 12letá spolupráce na kompletní tvorbě a realizaci corporate identity pro významného poskytovatele služeb v oblasti platebních řešení pro velké a střední mezinárodní dopravce www.eurowag.com.

MouseHouse má zásadní know-how v aplikaci a rozvíjení corporate identity velkých společností a jejich produktů jako jsou Barnys, Česká pošta, Ministerstvo vnitra, Merck, Novartis, Roche, Úřad vlády ČR, Walmark ...

MouseHouse je komunikační agentura specializující se na oblast zdravotnictví. Více než deset let pracujeme pro přední farmaceutické firmy (Bristol Myers Squibb, Novartis, Roche) a instituce v oboru. Lidé z MouseHouse mají velké zkušenosti se spoluprací s lékařskou veřejností, pacienty a médii zabývajícími se zdravotnictvím.

MouseHouse vyniká předvídavostí a v mnoha oblastech byla agentura tvůrcem nových řešení. Jedná se zejména o projekty, které propojují komunikaci mezi klientem – prodejcem – opinion leaders – médii a konečným zákazníkem. V poslední době se jedná například o ojedinělý koncept na podporu kvality léčby rakoviny prsu www.nejsinatosama.cz.

MouseHouse včas zachytil nástup sociálních sítí a jeho specialisté promýšlejí a realizují možnosti jejich využití pro potřeby klientů. Odborníci v MouseHouse jsou si vědomi, že konkurenceschopná a funkční komunikace znamená soulad jednotlivých části marketingového mixu.

MouseHouse je moderní komunikační agentura, se silným zázemí, řízená dle zájmů a potřeb klienta, s inovačním potenciálem. Klíčovým know-how agentury je schopnost řídit projekty, předvídat důsledky kreativních řešení vzhledem ke konečné realizaci zakázek a znalost fungování mediálního prostředí.